Category

Pensée Créole

P

#73

#

Fè on ti lélé pou gaga vwè. On ti vwal asou ti lapo sapot’ aw la pou’y pé tini on ti gou sikré. On ti wouj’ asou lèv aw. On ti maré tèt. O swè la sé taw. Sa’y pri pran, Sa’y pran pri ! Padavwè i fè tout pou tout. Padavwè yo té diy sa ki la pou’w dlo pa chayé’y. I pran kè, piti a piti esséyé viré méyè. Doussinéw, pran konsyans. Pèd kadans. Mé sa ou pa té sav la sé kè fanm tombé pa janmen désespéré. Fanm...

La tè

L

Vini joué adan lakou a gran moun pé fèw pèd nanm aw.
Sèl siel sav ka la tè pé bay.
Sèl la tè sav konmen moun y ka poté.
Zel ka poussé, tan pou pran lanvol.
Touché solèy.
Chimen la pé pa bout’ menm si souf la pé kout…

Di yo !

D

Padavwé ou té ké enmé di to plis.
Pas two ta maré’w.
Pas tan ka kouri fou.
Lanmó pa ka atann lè y ka rivé.
Sé on sèl kalvakad, on sèl tristes, on lo pléré.
Pran tan pou di moun lanmou ou ni bayo.
Pran tan di tou sa i tini anlè tjè aw.
Ki sé bon, mové biten.
Biten pa pwop, biten o top.
Nou toujou ka di nou ké ni tan !
Mé pran pen aw en prèmié boulanjri sé sa lé zansien ka di.

Fan’m

F

Fan’m fò pou fan’n fièl.
Fan’m fèb douvan pawòl
Douss kon myèl.
Fan’m douss, Fan’m fòs.
Fan’m pri, Fan’m tombé,
Toujou ka woulévé…

Kè cho

K

Po aw si tan mwen, lannuit pa ni bout.
Menm si nou sav istwa la sa ké kout.
Koud foud an kè, lanmou ké méyè.
Men aw an tan mwen, tou lé dé pou vwè dèmen.
Sweet love nou enmé on entèrdi.
Aji kon dé moun ki pa ni fanmi.
Sé solèy tou sèl ki konèt mèss a zétwal.
On lanmou ki pa dwètèt.
Kè pa pou sav sa ki le bien sa ki le mal.

Pa gadé !

P

Dé lè, ou ka sonjé yenki vié biten.
Lè on moun mal gadéw, souri ba’w on manyè.
On souri fwèt, on souri ki pa tini pon vi.
Pa souri ban mwen plito !
Wè fwèw !

Yékrik

Y

Pa lésséw sédui, bèl figi piti lespri. Zot ka palé dè moun èvè inflians, mé ka sé moun la sa yé ? Anlo moun ki ka diw sa pou fè, sa pou di, ki jan pou aji, mé ka yo yé ? Zot, zó ka suiv, simétan zó té fèt mouton. An toujou tan di Fou-fou ka kouri fou mé i sav o la nich ay yé. Pran konsians a sa ki ka fèt alantou a zot ! Fè pwop lespri a zot tounen ! Pli lwen i zyé, chèché vérité. Inflians pa ayen ! Sé on biten ki pa palpab, on biten an ba fèy...

AmL

About Me

"Assembleuse de mots " à mes heures perdues.
Ils prennent vie à travers le regard que je porte à notre existence.
Juste envie de partager avec vous ma passion des lettres.
Amélie.